قیمت ارز ۲۳/۵/۹۳

قیمت ارز 23/5/93

عنوان قيمت بازار قیمت دیروز
دلار آمریکا ۳۱٬۲۸۰ ۳۱٬۲۸۰
یورو ۴۱٬۸۰۰ ۴۱٬۹۵۰
پوند ۵۲٬۳۵۰ ۵۲٬۵۰۰
دلار کانادا ۲۸٬۹۵۰ ۲۸٬۹۵۰
دلار استرالیا ۲۹٬۱۰۰ ۲۹٬۱۰۰
درهم امارات متحده عربی ۸٬۵۳۰ ۸٬۵۴۰
ریال سعودی ۸٬۳۵۰ ۸٬۳۵۰
لیر ترکیه ۱۴٬۸۰۰ ۱۴٬۸۰۰
کرون سوئد ۴٬۵۵۰ ۴٬۵۵۰

 

ادامه خواندن قیمت ارز ۲۳/۵/۹۳

قیمت ارز ۳/۶/۹۳

قیمت ارز 3/6/93

عنوان قيمت بازار قیمت دیروز
دلار آمریکا ۳۱٬۲۲۰ ۳۱٬۲۹۰
یورو ۴۱٬۳۵۰ ۴۱٬۴۵۰
پوند ۵۱٬۸۵۰ ۵۱٬۷۰۰
دلار کانادا ۲۹٬۰۰۰ ۲۸٬۹۵۰
دلار استرالیا ۲۹٬۱۰۰ ۲۹٬۰۰۰
درهم امارات متحده عربی ۸٬۵۲۰ ۸٬۵۰۰
ریال سعودی ۸٬۳۵۰ ۸٬۳۵۰
لیر ترکیه ۱۴٬۶۰۰ ۱۴٬۵۵۰
کرون سوئد ۴٬۵۵۰ ۴٬۵۵۰

 

ادامه خواندن قیمت ارز ۳/۶/۹۳

قیمت ارز ۱۲/۶/۹۳

قیمت ارز 12/6/93

عنوان قيمت بازار قیمت دیروز
دلار آمریکا ۳۱٬۷۸۰ ۳۱٬۷۵۰
یورو ۴۱٬۹۰۰ ۴۱٬۷۰۰
پوند ۵۲٬۳۰۰ ۵۲٬۴۰۰
درهم امارات متحده عربی ۸٬۶۷۰ ۸٬۷۰۰
لیر ترکیه ۱۴٬۸۶۰ ۱۴٬۹۵۰
دلار کانادا ۲۹٬۴۵۰ ۲۹٬۵۰۰
دلار استرالیا ۲۹٬۴۵۰ ۲۹٬۴۰۰
کرون سوئد ۴٬۵۳۰ ۴٬۵۳۰
ریال سعودی ۸٬۴۵۰ ۸٬۴۵۰

 

ادامه خواندن قیمت ارز ۱۲/۶/۹۳

قیمت ارز ۲۲/۶/۹۳

قیمت ارز 22/6/93

عنوان قيمت بازار قیمت دیروز
دلار آمریکا ۳۱٬۹۳۰ ۳۱٬۸۷۰
یورو ۴۱٬۵۵۰ ۴۱٬۴۵۰
پوند ۵۱٬۸۲۰ ۵۱٬۸۰۰
درهم امارات متحده عربی ۸٬۷۰۰ ۸٬۶۸۰
لیر ترکیه ۱۴٬۸۵۰ ۱۴٬۹۲۰
دلار کانادا ۲۹٬۴۵۰ ۲۹٬۶۸۰
دلار استرالیا ۲۹٬۲۵۰ ۲۹٬۳۵۰
کرون سوئد ۴٬۵۰۰ ۴٬۵۲۰
ریال سعودی ۸٬۵۲۰ ۸٬۵۰۰

 

ادامه خواندن قیمت ارز ۲۲/۶/۹۳

قیمت ارز ۱/۷/۹۳

قیمت ارز 1/7/93

عنوان قيمت بازار قیمت دیروز
دلار آمریکا ۳۱٬۹۵۰ ۳۱٬۷۲۰
یورو ۴۱٬۳۵۰ ۴۱٬۱۲۰
پوند ۵۲٬۱۵۰ ۵۱٬۹۵۰
درهم امارات متحده عربی ۸٬۷۰۰ ۸٬۶۷۰
لیر ترکیه ۱۴٬۵۰۰ ۱۴٬۳۷۰
دلار کانادا ۲۹٬۳۵۰ ۲۹٬۳۵۰
دلار استرالیا ۲۸٬۵۰۰ ۲۸٬۶۰۰
کرون سوئد ۴٬۵۰۰ ۴٬۵۰۰
ریال سعودی ۸٬۶۰۰ ۸٬۶۰۰

 

ادامه خواندن قیمت ارز ۱/۷/۹۳

قیمت ارز ۱۴/۷/۹۳

قیمت ارز 14/7/93

عنوان قيمت بازار قیمت دیروز
دلار آمریکا ۳۲٬۳۵۰ ۳۲٬۳۵۰
یورو ۴۱٬۲۷۰ ۴۱٬۲۷۰
پوند ۵۲٬۵۵۰ ۵۲٬۵۵۰
درهم امارات متحده عربی ۸٬۸۶۰ ۸٬۸۶۰
لیر ترکیه ۱۴٬۶۰۰ ۱۴٬۶۰۰
دلار کانادا ۲۹٬۵۸۰ ۲۹٬۵۸۰
دلار استرالیا ۲۸٬۶۰۰ ۲۸٬۶۰۰
کرون سوئد ۴٬۵۲۰ ۴٬۵۲۰
ریال سعودی ۸٬۶۵۰ ۸٬۶۵۰

 

ادامه خواندن قیمت ارز ۱۴/۷/۹۳

قیمت ارز ۲۴/۷/۹۳

قیمت ارز 24/7/93

عنوان قيمت بازار قیمت دیروز
دلار آمریکا ۳۲٬۵۰۰ ۳۲٬۵۰۰
یورو ۴۱٬۳۵۰ ۴۱٬۳۵۰
پوند ۵۱٬۹۵۰ ۵۱٬۹۵۰
درهم امارات متحده عربی ۸٬۸۹۰ ۸٬۸۹۰
لیر ترکیه ۱۴٬۵۷۰ ۱۴٬۵۷۰
دلار کانادا ۲۹٬۳۵۰ ۲۹٬۳۵۰
دلار استرالیا ۲۸٬۵۰۰ ۲۸٬۵۰۰
کرون سوئد ۴٬۵۱۰ ۴٬۵۱۰
ریال سعودی ۸٬۷۰۰ ۸٬۷۰۰

 

ادامه خواندن قیمت ارز ۲۴/۷/۹۳

قیمت سکه و طلا ۵/۸/۹۳

قیمت سکه و طلا 5/8/93

عنوان قيمت بازار قیمت دیروز
سکه طرح قدیم ۹٬۲۹۰٬۰۰۰ ۹٬۲۹۰٬۰۰۰
سکه طرح جدید ۹٬۲۹۰٬۰۰۰ ۹٬۲۹۰٬۰۰۰
نیم سکه ۴٬۶۶۰٬۰۰۰ ۴٬۶۶۰٬۰۰۰
ربع سکه ۲٬۵۵۰٬۰۰۰ ۲٬۵۵۰٬۰۰۰
سکه گرمی ۱٬۶۹۰٬۰۰۰ ۱٬۶۹۰٬۰۰۰

 

عنوان قيمت بازار قیمت دیروز
اونس جهانی طلا ۱٬۲۲۹٬۳۰۰ ۱٬۲۳۱٬۰۰۰
یک مثقال طلای ۱۷ عیار ۴٬۱۲۵٬۰۰۰ ۴٬۱۲۵٬۰۰۰
یک گرم طلای ۱۸ عیار ۹۵۲٬۳۰۰ ۹۵۲٬۳۰۰
یک گرم طلای ۱۹ عیار ۱٬۰۰۵٬۱۰۰ ۱٬۰۰۵٬۱۰۰
یک گرم طلای ۲۰ عیار ۱٬۰۵۸٬۰۰۰ ۱٬۰۵۸٬۰۰۰
یک گرم طلای ۲۲ عیار ۱٬۱۶۳٬۹۰۰ ۱٬۱۶۳٬۹۰۰
یک گرم طلای ۲۴ عیار ۱٬۲۶۹٬۷۰۰ ۱٬۲۶۹٬۷۰۰

 

ادامه خواندن قیمت سکه و طلا ۵/۸/۹۳