بحران آب پابرجاست

بحران آب پابرجاست
شركت مديريت منابع آب ايران درباره وضعيت بارندگي كشور، از افزايش بالاي ۱۰۰درصدي ارتفاع بارش‌ها از ابتداي مهر تا ۱۴آبان‌ماه در حوضه‌هاي آبريز كشورخبر داد. براساس اعلام اين شركت، ميزان كل بارش‌هاي حوضه اصلي آبريز كشور تا ۱۴آبان‌ماه سال آبي جاري ۳۳ميلي‌متر بوده كه نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته (۱۵ميلي‌متر) رشد ۱۲۰درصدي و نسبت به‌مدت درازمدت (۱۶ميلي‌متر) رشد ۱۰۶درصدي را نشان مي‌دهد.

خبر ديگر اينكه حجم رواناب‌هاي كشور در پايان نخستين‌ماه سال آبي جاري (۳۰مهرماه ۹۳) درمقايسه با زمان مشابه سال گذشته ۹درصد كاهش يافته است. وزارت نيرو اعلام كرد: حجم رواناب‌هاي كشور در مهرماه سال‌جاري در مقايسه با همين زمان در سال‌گذشته در تمام حوضه‌هاي اصلي كشور كاهشي بوده است. بيشترين حجم كاهش جريان‌هاي سطحي كشور درمقايسه با متوسط سال گذشته مربوط به حوضه سرخس است كه ۴۸درصدكاهش داشته است.

در اين شرايط حجم آب ورودي به سدهاي تأمين‌كننده آب استان تهران ۶درصد درمقايسه با زمان مشابه سال‌گذشته كاهش يافته است. طبق اعلام وزارت نيرو از ابتداي مهرماه تا ۱۴آبان‌ماه فقط ۴۳ميليون مترمكعب آب به سدهاي تأمين‌كننده آب تهران وارد شده است. حجم آب موجود در مخازن سدهاي استان تهران هم‌اكنون ۴۰۱ميليون مترمكعب است كه در مقايسه با رقم ۴۶۴ميليون مترمكعب آب موجود سدها در زمان مشابه سال گذشته ۱۰درصد كاهش يافته است.

wpm.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *