ماجرای استخدام دولتی

ماجرای استخدام دولتی
رئيس مركز برنامه‌ريزي و تأمين نيروي انساني معاونت برنامه‌ريزي رئيس‌جمهور درخصوص جزئيات دستورالعمل جديد استخدام در دستگاه‌هاي دولتي و همچنين تعيين تكليف قبول‌شدگان آزمون‌هاي استخدامي دولت قبل گفت: پيش‌بيني مي‌شود مؤسساتي كه كاملا حرفه‌اي و تخصصي در امر برگزاري آزمون‌ها فعال هستند متولي امر برگزاري اين آزمون‌ها شوند.

استقرار اين نظام جديد استخدامي عدالت اداري در يك فضاي رقابتي سالم فراهم مي‌شود و اين شيوه جديد امكان جذب نيروهاي شايسته را فراهم مي‌آورد تا همه كساني كه داوطلب استخدام هستند در يك سطح قرار بگيرند. جمالي قمي افزود: نيازسنجي‌ها مبتني بر ساختار سازماني دستگاه‌ها و مبتني بر نيازها و قوانيني است كه دستگاه‌ها دارند و در چارچوب الزامات قانوني كه تعريف كرده‌اند به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ مي‌شود.

wpm.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *