هزار مگاوات برق در ایران تلف می‌شود
به گزارش مهر، حميد چيت‌چيان با اعلام اينكه استفاده از پنل‌هاي خورشيدي موجب خواهد شد تا ۲۵درصد از تلفات برق كاسته شود، گفت:

در نيروگاه‌هاي حرارتي ۵درصد برق توليدي در مصارف داخلي و ۵درصد در انتقال و ۱۵درصد نيز در بخش توزيع هدر مي‌شود اما با توجه به اينكه پنل‌هاي خورشيدي در نقطه مصرف نصب مي‌شوند، اين تلفات به صفر مي‌رسد و در واقع از ۲۵درصد تلفات برق جلوگيري مي‌شود. او افزود: تابستان امسال پيش‌بيني مي‌شود پيك مصرف برق به ۵۰هزار مگاوات برسد.

wpm.ir