مرد حشره‌خوار
دیوید‌گریسر ۴۷ساله به وسیله پهن کردن‌ چند گونه دام ازجمله تور و… برای حشرات، آنها را شکار می‌کند و پس از انجام مراحل پخت‌وپز می‌خورد.

او در مورد این نوع غذاخوردن می‌گوید: یافته‌های من نشان می‌دهد که انسان در سده‌های پیشین از حشرات به‌عنوان غذا یا طعم‌دهنده استفاده می‌کرده است، برای نمونه رومی‌ها و یونانی‌ها در کنار بخشی از آسیا و آفریقا نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می‌داده‌اند که غذای آنها شامل حشرات نیز بوده است

wpm.ir