شاغلین کشور بیش از حد استاندارد کار می‌کنند

شاغلین کشور بیش از حد استاندارد کار می‌کنند – ایران و جهان

شاغلین کشور بیش از حد استاندارد کار می‌کنند
بر اساس این آمارگیری بررسی سهم شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر با ساعت کار معمول ۴۹ ساعت و بیشتر نشان می‌دهد که ۳۹٫۸ درصد شاغلین به‌طور معمول بیش از ۴۹ ساعت در هفته کار می‌کنند. این شاخص که یکی از نمایانگر‌های کار شایسته است تاکید می کند که در کشور سهم زیادی از شاغلین بیشتر از استاندارد فعالیت کاری دارند.

بررسی نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۰ ساله بیش تر نشان می‌دهد که ۳۷٫۵ درصد جمعیت در سن کار (۱۰ ساله و بیشتر) از نظر اقتصادی فعال و درگروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند.

به این ترتیب نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کمتر بوده است.

بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی کشور حاکی از افزایش ۱٫۸ درصدی این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (پاییز ۱۳۹۰) بوده که این شاخص نسبت به فصل گذشته (تابستان ۹۱) ۰/۷ درصد کاهش داشته است.

بر این اساس نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر حاکی از آن است که ۱۱٫۲ درصد از جمعیت فعال بیکار بودند که در این حالت نتایج نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.

همچنین بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری در کل کشور حاکی از آن است که این شاخص نسبت به فصل مشابه در سال قبل ۰٫۶ درصد کاهش و نسبت به فصل گذشته ۱٫۲ درصد کاهش داشته است.

بررسی نرخ بیکاری (۱۵ ساله و بیشتر) نیز نشان می‌دهد که ۱۱٫۲ درصد از جمعیت فعال بیکار بوده‌اند. براساس این نتایج نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.

بررسی سهم اشتغال ناقص نیز حاکی از آن است که ۹٫۵ درصد جمعیت شاغل دارای اشتغال ناقص بوده‌اند که این شاخص در بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است.

طبق این گزارش بخش خدمات با ۴۷٫۱ درصد بیشترین سهم اشتغال بخش‌های عمده‌ی اقتصادی را به خود اختصاص داده است که صنعت با ۳۴٫۸ درصد و کشاورزی با ۱۸٫۱ درصد در رتبه های بعدی قرار دارند.

همچنین بررسی نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله نیز حاکی از آن است که ۲۵٫۸ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند که این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.

این در حالی است که بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله کل کشور بیانگر آن است که این شاخص نسبت به فصل مشابه در سال گذشته ۰٫۵ درصد و نسبت به فصل قبل ۱٫۲ درصد کاهش یافته است.

همچنین نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله نیز حاکی از آن است که ۲۳ درصد از جمعیت فعال در این گروه بیکارند که این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. که این شاخص نسبت به فصل مشابه در سال گذشته ۰٫۹درصد و نسبت به فصل قبل ۱٫۸ درصد کاهش یافته است.

منبع: isna.ir
مجله وب پارسی

شاغلین کشور بیش از حد استاندارد کار می‌کنند – آخرین اخبار ایران و جهان – wpm.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *